Problém s hraním? Volajte 1-800 GAMBLER
Ponuka pre nových zákazníkov
Stavte 1$ a získajte bonusové stávky v hodnote 365$
Bez ohľadu na to, či Vaša stávka vyhrá alebo prehrá
Je potrebné uskutočniť vklad. Vklad bonusovej stávky nie je zahrnutý v sumách k výplate. Platia podmienky, časové limity a výnimky.
Zobraziť Hlavné a Úplné podmienky
Je potrebné uskutočniť vklad. Vklad bonusovej stávky nie je zahrnutý v sumách k výplate. Platia podmienky, časové limity a výnimky.
Zobraziť Hlavné a Úplné podmienky
Ako funguje ponuka
Vklad Zaregistrujte sa, uskutočnite vklad vo výške 10$ alebo viac a požiadajte o ponuku.
Uvoľnenie Vašich bonusových stávok Pre aktivovanie Vašich bonusových stávok podajte kvalifikačnú stávku v hodnote 1$ z Vašich vložených prostriedkov a počkajte na jej vyhodnotenie.
Použitie Vašich bonusových stávok Bonusové stávky v hodnote 365$ budú pridané k Vášmu zostatku bonusových stávok. Pre ich použitie stačí zvoliť "Použiť bonusové stávky" na tikete.
Registrácia
Ako funguje ponuka
Vklad Zaregistrujte sa, uskutočnite vklad vo výške 10$ alebo viac a požiadajte o ponuku.
Uvoľnenie Vašich bonusových stávok Pre aktivovanie Vašich bonusových stávok podajte kvalifikačnú stávku v hodnote 1$ z Vašich vložených prostriedkov a počkajte na jej vyhodnotenie.
Použitie Vašich bonusových stávok Bonusové stávky v hodnote 365$ budú pridané k Vášmu zostatku bonusových stávok. Pre ich použitie stačí zvoliť "Použiť bonusové stávky" na tikete.
Registrácia

Hlavné podmienky

 • Dostupné iba pre nových zákazníkov. Pre účasť v tejto ponuke je potrebné uskutočniť vklad (min. výška 10$). O ponuku musíte požiadať do 30 dní od registrácie Vášho účtu. Po uvoľnení budú Vaše bonusové stávky držané na zostatku Vášho účtu a nebude možné ich vybrať.
 • Podajte kvalifikujúce sa stávky v hodnote 1$ alebo viac pre uvoľnenie bonusových stávok v hodnote 365$. Vaše kvalifikačné stávky musia byť vyhodnotené do 30 dní od požiadania o ponuku. Do požiadavky uvoľnenia bonusových stávok sa budú započítavať iba kvalifikačné stávky podané a vyhodnotené po požiadaní o ponuku.
 • Podané stávky musia spĺňať určité podmienky, aby sa mohli počítať pre uvoľnenie Vašich bonusových stávok:
  1. Musia zahŕňať aspoň jeden tip s kurzom -500 alebo vyšším.
  2. Iba najvyšší úhrnný vklad na individuálny tip pre akúkoľvek kombináciu stávkovej ponuky/zápasu (či už v predzápasovej stávke alebo stávke naživo) sa bude započítavať do podmienok vyhodnotených stávok.
  3. V prípade vyplatenia časti stávky použitím funkcie Cash Out sa bude započítavať iba zostávajúca aktívna stávka.
  4. Kde bola stávka upravená pomocou funkcie Upraviť stávku, bude sa počítať iba nový vklad novej stávky.
  5. Stávky úplne vyplatené pomocou funkcie Cash Out, bonusové stávky špecifické pre dané podujatie podané vybraním možnosti „Použiť bonusovú stávku“ na tikete, stávky naživo vyhodnotené ako remíza a neplatné stávky sa nebudú počítať.
 • Vaše bonusové stávky nie je možné vybrať a vklady bonusových stávok nie sú zahrnuté vo výplatách. Akékoľvek sumy k výplate z podaných bonusových stávok budú pridané k Vášmu zostatku k výberu. Bonusové stávky nemôžu byť použité na určitých produktoch, ponukách/bonusoch a typoch stávok. Pre detaily si pozrite Úplné podmienky.
 • Vaše bonusové stávky prepadnú a budú odstránené, ak bude Váš účet neaktívny po dobu 90 po sebe nasledujúcich dní.

Úplné podmienky

Kvalifikácia

 1. Pre účasť v tejto ponuke je potrebné uskutočniť vklad (min. 10$). Vklad musí byť uskutočnený 7 dní pred požiadaním o ponuku.
 2. Musíte požiadať o ponuku do 30 dní od registrácie Vášho účtu.
 3. Maximálna suma bonusových stávok, o ktorú môžete požiadať, je 365$.

Uvoľnenie Vašich bonusových stávok

 1. Vaše bonusové stávky budú držané na zostatku Vášho účtu a nebude možné ich vybrať. Pre uvoľnenie Vašich bonusových stávok na použitie musíte podať kvalifikačné stávky v hodnote 1$ a musia byť vyhodnotené do 30 dní od požiadania o ponuku. Do tejto požiadavky sa budú započítavať iba kvalifikačné stávky podané a vyhodnotené po požiadaní o ponuku.
 2. Vaše bonusové stávky budú zvyčajne dostupné na použitie do jednej hodiny od splnenia požiadavky vyhodnotenia kvalifikačnej stávky.
 3. Na Vašom účte môže byť kedykoľvek dostupných niekoľko ponúk bonusových stávok. Avšak, kvalifikujúce sa vyhodnotené stávky sa budú započítavať iba pre uvoľnenie jednej z ponúk. Aktívnu ponuku si môžete vybrať v sekcii Moje bonusy v rámci menu účtu.
 4. Akékoľvek jednoduché stávky podané s kurzom nižším ako -500 nebudú započítané do uvoľnenia Vašich bonusových stávok. Pri aku a kombi stávkach musí mať aspoň jeden tip kurz -500 alebo vyšší pre započítanie.
 5. bet365 neumožňuje „podporovanie oboch strán“ stávkovej ponuky alebo stávky podanej na viaceré tipy v rámci tej istej kombinácie stávkovej ponuky/zápasu za účelom manipulácie uvoľnenia bonusových stávok. V prípade, kde je podaných viac stávok v rámci tej istej kombinácie stávkovej ponuky/zápasu, sa bude započítavať do podmienok vyhodnotených stávok iba najvyšší úhrnný vklad na individuálny tip (či už v predzápasovej stávke alebo stávke naživo) (ak ste podali rovnakú najvyššiu stávku s úhrnným vkladom na viac ako jeden tip, do podmienok vyhodnotených stávok sa bude započítavať iba jedna stávka). Akékoľvek stávky vyhodnotené na iné tipy v rámci tej istej kombinácie stávkovej ponuky/zápasu sa nebudú započítavať na uvoľnenie Vašich bonusových stávok. Ako príklad, ak ste podali 10$ stávku na to, že DEN Broncos vyhrá nad NY Giants a 16$ stávku na to, že NY Giants vyhrá nad DEN Broncos v ponuke Stávka na víťazstvo, iba stávka na NY Giants sa započítava do požiadaviek uvoľnenia bonusových stávok (v prípade, že obe stávky boli za 10$, do uvoľnenia Vašich bonusových stávok by sa počítalo 10$). Ak by ste podali ďalšiu 8$ stávku na to, že DEN Broncos vyhrá nad NY Giants, táto úhrnná stávka vo výške 18$ sa bude započítavať do uvoľnenia Vašich bonusových stávok, a nie tá 16$ stávka na NY Giants. Toto obmedzenie platí aj pre kombinácie stávkovej ponuky/zápasu, kde je tá istá stávková ponuka dostupná pri viacerých rôznych príležitostiach v rámci toho istého zápasu (či už v predzápasovej stávke alebo stávke naživo), napríklad pre stávky na tenis - Víťaz aktuálneho setu alebo Nasledujúci gem. Ak ste podali 10$ stávku na to, že Iga Swiatek vyhrá 3. gem nad Ons Jabeur (Nasledujúci gem), a ďalšiu 4$ stávku na to, že Iga Swiatek vyhrá 4. gem (Nasledujúci gem), obe stávky sa budú započítavať do uvoľnenia bonusových stávok. Ale ak by ste podali 18$ stávku na to, že Ons Jabeur vyhrá 5. gem (Nasledujúci gem), iba táto stávka sa bude započítavať do podmienok vyhodnotených stávok, pretože je to najvyšší vklad na tip pre danú kombináciu stávkovej ponuky/zápasu, a nie tá 14$ stávka na Igu Swiatek. Táto podmienka platí v spojení s inými obmedzeniami.
 6. Stávky úplne vyplatené pomocou funkcie Cash Out, bonusové stávky špecifické pre dané podujatie podané vybraním možnosti „Použiť bonusovú stávku“ na tikete, stávky naživo vyhodnotené ako remíza a neplatné stávky sa nebudú počítať do uvoľnenia Vašich bonusových stávok. V prípade vyplatenia časti stávky použitím funkcie Cash Out sa bude do uvoľnenia Vašich bonusových stávok započítavať iba zostávajúca aktívna stávka. Kde bola stávka upravená použitím funkcie Upraviť stávku, pôvodný vklad sa nebude započítavať do podmienok uvoľnenia Vašich bonusových stávok, bude sa započítavať iba nový vklad novej stávky.
 7. Ak nemáte vyhodnotené kvalifikačné stávky v hodnote 1$ do 30 dní od požiadania o ponuku, Vaše bonusové stávky prepadnú a budú odstránené a ponuka bude zatvorená.

Použitie bonusových stávok

 1. Vaše bonusové stávky nie sú k dispozícii na výber. Akékoľvek výplaty z vkladu bonusových stávok budú pridané na Váš zostatok k výberu, ale Váš vklad bonusových stávok nie je zahrnutý vo výplatách. Napríklad, 20$ stávka podaná s kurzom +200 vráti výplatu 60$ (40$ výhra plus 20$ vklad), ale 20$ vklad bonusových stávok podaný s kurzom +200 vráti čistú výplatu 40$, keďže 20$ vklad bonusových stávok sa nevracia.
 2. Stávky môžete financovať čiastočne bonusovými stávkami a čiastočne dostupným zostatkom k výberu, avšak časť vkladu s bonusovými stávkami nebude zahrnutá do súm k výplate. Napríklad, 20$ stávka podaná s kurzom +200, financovaná bonusovými stávkami v hodnote 10$ a 10$ v hotovosti, vráti výplatu 50$ (40$ výhra plus 10$ vklad v hotovosti), keďže 10$ vklad bonusových stávok sa nevracia. Ak je stávka zrušená a mohla byť výherná (napríklad v prípade remízy), vklady bonusových stávok nebudú vrátené. Ak je stávka zrušená a nemohla byť výherná (napríklad v prípade stávky na Strelca gólu, ktorý ani nenastúpil v zápase), vklady bonusových stávok budú vrátené.
 3. Pre účely funkcie Cash Out sa bude hodnota zobrazovať už bez vkladu so stávkovými kreditmi a v prípade použitia funkcie Cash Out obdržíte aktuálnu sumu k výplate.
 4. Vaše bonusové stávky nemôžu byť:
  • použité ako vklad pre Bankéry, Podmienené stávky, Nepriamo podmienené stávky alebo Teasery.

 5. Vaše bonusové stávky prepadnú a budú odstránené, ak bude Váš účet neaktívny po dobu 90 po sebe nasledujúcich dní. Uskutočnenie vkladu alebo podanie stávky sa považuje za aktivitu na účte.
 6. Bonusové stávky môžu byť použité ako kvalifikačná stávka pre nasledujúce ponuky:
  • 0-0 peniaze späť

 7. Stávky podané prostredníctvom bonusových stávok sa nekvalifikujú do nasledujúcich vylepšení:
  • Futbalové aku vylepšenie
  • Tenisové aku vylepšenie
  • Aku vylepšenie

Všeobecné informácie

 1. Táto ponuka sa končí pre nových zákazníkov o 06:59am ET 28. septembra 2023 a môžu o ňu žiadať iba zákazníci, ktorí si otvoria účet pred týmto dátumom (o ponuku musíte požiadať do 30 dní od registrácie).
 2. Táto ponuka je dostupná iba pre zákazníkov s bydliskom v USA. Pre uskutočnenie vkladu alebo uzatvorenie stávky sa musíte fyzicky nachádzať v štáte Colorado, Iowa, Kentucky, New Jersey, Ohio alebo Virginia.
 3. Na výhry môže byť uplatnená zrážková daň. Pozrite si Podmienky pre viac informácií.

 4. Všetky ponuky podliehajú Podmienkam, Pravidlám spoločnosti a Športovým pravidlám.

 5. Ak je porušená akákoľvek podmienka bonusu alebo ponuky alebo existujú dôkazy o sérii stávok podaných zákazníkom alebo skupinou zákazníkov, kde z dôvodov získania zvýšených platieb, bonusových stávok alebo iných bonusov je výsledkom istý zákazníkov zisk bez ohľadu na výsledok stávky, nezávisle na tom či sa jedná o jednotlivých zákazníkov alebo skupiny, bet365 si vyhradzuje právo odobrať zvýšené platby alebo element bonusovej stávky takých ponúk, a/alebo zrušiť akékoľvek stávky uzavreté z prostriedkov bonusových stávok. Okrem toho, ak existujú dôkazy o takejto činnosti, bet365 si vyhradzuje právo uložiť administratívny poplatok zákazníkovi až do výšky bonusových stávok alebo zvýšených platieb na pokrytie administratívnych výdavkov, ktoré vznikli pri identifikácii a riešení tejto aktivity.
 6. bet365 si vyhradzuje právo odobrať akúkoľvek sumu bonusu, bonusové stávky alebo zvýšené platby, ak boli udelené omylom.
 7. Všetky bonusy pre zákazníkov sú obmedzené na jednu osobu. Ak bude mať bet365 dôvodné podozrenie, že bonus alebo ponuka boli získané rovnakou osobou alebo v prospech rovnakej osoby viac ako raz, alebo skupinou ľudí, môže stiahnuť dostupnosť akéhokoľvek bonusu alebo všetkých bonusov pre akéhokoľvek zákazníka alebo skupinu zákazníkov, a/alebo zrušiť akúkoľvek stávku financovanú z bonusu alebo ponuky a odstrániť akékoľvek výhry z takejto stávky.
 8. bet365 môže kedykoľvek uskutočniť menšie zmeny v tejto ponuke pre opravu typografických chýb alebo zlepšenie zrozumiteľnosti alebo spokojnosti zákazníkov a vyhradzuje si právo kedykoľvek zrušiť túto ponuku z právnych alebo regulačných dôvodov.
 9. Zamestnanci, vedenie a riaditelia bet365, ich zástupcovia alebo iné agentúry, majitelia či poskytovatelia služieb alebo akékoľvek pridružené či partnerské spoločnosti sa tejto ponuky nesmú zúčastniť. Rovnaké podmienky platia aj pre najbližších príbuzných týchto osôb.